• Seizmički blokadni ventili za gas[detaljnije...]
 • Bakarne polutvrde i tvrde cevi za gas
 • pancirna creva ½“ i ¾ sa i bez lule (0,6 i 0,8m')
 • Jednodelne šelne sa gumom, za gas
 • Loptasti ventili za gas
 • Hvatači nečistoće za sanitarnu vodu
 • Nepovratni ventili za sanitarnu vodu za horizontalnu i vertikalnu ugradnju
 • Sobni termostati
 • Sonde za spoljnu temperaturu
 • Gasni kombinovani zidni uređaji za pripremu potrošne tople vode i grejanje 7,2 – 28 kW,
 • Gasni kombinovani zidni uređaji sa laminarnim rezervoarom od 20 litara, za pripremu potrošne tople vode i grejanje 8,9 – 36,9 kW,
 • Gasni zidni uređaji samo za grejanje 6,4 – 36 kW,
 • Rezervoari tople vode za spajanje sa cirko uređajima
 • Centrale za grejanje i toplu vodu ( dimnjački ili fasadni priključak )
 • Dimovodni pribor
 • Kondenzacioni kombinovani zidni uređaji za pripremu potrošne tople vode i grejanje 7,0 –18 kW,
 • Kondenzacioni zidni uređaji samo za grejanje 9,0 –25 kW,
 • Rezervoari tople vode za spajanje sa kondenzacionim zidnim uređajima ecoTEC
 • Kondenzacioni modulacioni kotao 12,5-292 kW ( režim 40/30°C)
 • Laminarni rezervoar potrošne tople vode 300-500 lit

Prospekti

Gasni program - Exclusive MIX - pdf icon

Gasni program - PROTHERM LYNX - pdf icon

Na sva dodatna pitanja, rado ćemo vam odgovoriti kontaktirajte nas